KOMUNITNÁ GARÁŽ

V NOVEJ CVERNOVKE

PREČO. – WEB ESTE BUDUJEME

POSUN Z KONZUMNEJ DOBY DO UDRŽATEĽNEJŠIEHO SVETA UŽ ZAČAL. JEME ZDRAVŠIE, RECYKLUJEME, ŽIJEME BEZ OBALU A SNAŽÍME SA BYŤ LEPŠÍ.

PO ČASE, ALE MESTSKÝ ČLOVEK NARAZÍ NA PROBLÉM.
ZISTÍ TOTIŽ, ŽE NIEKTORÉ VECI SI MUSÍ KÚPIŤ ALEBO NECHAŤ OPRAVIŤ. AK BY TO CHCEL SPRAVIŤ SÁM, VÄČŠINOU NA TO NEMÁ MIESTO, PRÍPADNE SKÚSENOSTI.

PRIESTOR.

CHCEME ĽUĎOM PONÚKNUŤ PRIESTOR, KDE SI MÔŽU OPRAVOVAŤ SVOJE VECI, UČIŤ SA MAJSTROVAŤ, ROZVÍJAŤ SVOJE PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI, OTVORIŤ SA KREATIVITE A V NEPOSLEDNOM RADE POMÔCŤ V UDRŽATEľNOSTI.

ZAMERANIE.

NAŠOU VÍZIOU JE ZAMERAŤ SA NA
MOTOROVÉ STROJE. ĽUDIA DNES CHODIA DO SERVISU NAOZAJ S DROBNOSŤAMI, KTORÉ SA DAJÚ JEDNODUCHO OPRAVIŤ. ZÁKLADNÚ ÚDRŽBU ÁUT ZVLÁDNE KAŽDÝ KEĎ MÁ NA TO ZÁZEMIE, SPRÁVNE NÁRADIE A ZRUČNOSTI. TIETO TRI VECI BY MALA
GARÁŽ POSKYTOVAŤ.

SERVIS? NIE.

NECHEME BYŤ SERVIS, KDE SI NIEKTO PRINESIE AUTO A MY MU HO OPRAVÍME. TO NIE JE NÁŠ CIEĽ. MY
CHCEME PONÚKNUŤ PRIESTOR, KDE SI ČLOVEK MÔŽE VECI SÁM OPRAVIŤ, VYSKÚŠAŤ, NAUČIŤ SA A VRÁMCI KOMUNITY ZAZDIELAŤ SKÚSENOSTI.

3 PILIERE.

1. OTVORENOSŤ

GARÁŽ BY MALA BYŤ OTVORENÁ PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ DOBREJ
VÔLE, KTORÍ SI PRÍDU OPRAVIŤ ČI ZMAJSTROVAŤ VECI.

2. KOMUNITA

GARÁŽ BY MALA MAŤ STÁLU KOMUNITU ĽUDÍ, KTORÍ SA BUDÚ O ŇU STARAŤ A ROZVÍJAŤ JU.

3. UDRŽATEĽNOSŤ

GARÁŽ BY NEMALA BYŤ STRATOVÁ. MALA BY SI NA SEBA VEDIEŤ ZAROBIŤ, ABY SA MOHLA ZDRAVO ROZVÍJAŤ. TAKTIEŽ SVOJÍM SPÔSOBOM BUDE POMÁHAŤ V UDRŽATEĽNOM ROZVOJI.